ਹਾਈਸਨ ਕੰਟੇਨਰ

 • ਟਵਿੱਟਰ
 • Instagram
 • ਲਿੰਕਡਇਨ
 • ਫੇਸਬੁੱਕ
 • youtube
ਸੁੱਕਾ ਕੰਟੇਨਰ
ਬੈਨਰ
ਰੀਫਰ ਕੰਟੇਨਰ

Hysun ਉਤਪਾਦ

ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਸਟਾਈਲ, ਕਸਟਮਜ਼ਡ ਸੁਆਗਤ, ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ

 • ਸੁੱਕਾ ਕੰਟੇਨਰ
 • ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੰਟੇਨਰ
 • ਰੀਫਰ ਕੰਟੇਨਰ
 • ਫਲੈਟ-ਰੈਕ ਕੰਟੇਨਰ
 • ਸਿਖਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੰਟੇਨਰ
 • ਟੈਂਕ ਕੰਟੇਨਰ
 • ਹੋਰ
40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
20FT ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20FT ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20FT ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
10 ਫੁੱਟ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

10 ਫੁੱਟ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

10 ਫੁੱਟ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗੋ ਯੋਗ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗੋ ਯੋਗ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗੋ ਯੋਗ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
40 ਫੁੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਰਾਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਰਾਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਰਾਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
40 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਘਣ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਰਗੋ ਯੋਗ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਘਣ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਰਗੋ ਯੋਗ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਘਣ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਰਗੋ ਯੋਗ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
20 ਫੁੱਟ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਗੋ ਯੋਗ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਗੋ ਯੋਗ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਗੋ ਯੋਗ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ IICL ਨਵਾਂ 1 ਟ੍ਰਿਪਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ IICL ਨਵਾਂ 1 ਟ੍ਰਿਪਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ IICL ਨਵਾਂ 1 ਟ੍ਰਿਪਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
40 ਫੁੱਟ ਉੱਚ ਘਣ ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਉੱਚ ਘਣ ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਉੱਚ ਘਣ ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
20 ਫੁੱਟ ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਡੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਡੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਡੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ ਡਬਲ ਡੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ ਡਬਲ ਡੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਘਣ ਡਬਲ ਡੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
40 ਫੁੱਟ ਰੀਫਰ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਰੀਫਰ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

40 ਫੁੱਟ ਰੀਫਰ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
20 ਫੁੱਟ ਰੀਫਰ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ ਰੀਫਰ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ ਰੀਫਰ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
20 ਫੁੱਟ 40 ਫੁੱਟ ਫਲੈਟ ਰੈਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ 40 ਫੁੱਟ ਫਲੈਟ ਰੈਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ 40 ਫੁੱਟ ਫਲੈਟ ਰੈਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
20ft 40ft ਖੁੱਲਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20ft 40ft ਖੁੱਲਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20ft 40ft ਖੁੱਲਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
20 ਫੁੱਟ ਟੈਂਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ ਟੈਂਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

20 ਫੁੱਟ ਟੈਂਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
10000+ ਸਟਾਕ

10000+ ਸਟਾਕ

Hysun ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ

ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਈਯੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਟਾਕ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਸਪਰਿੰਗ ਬਡਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

Hysun ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ PO ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ USD1.00 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਗਦੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਗਦੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ

ਦਸੰਬਰ 6-7, 2023

13ਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

Hysun ਫਾਇਦਾ

Humble,Yਬਾਹਰੀ,Sਅਸੰਭਵ,Upbeat,Nonpareil

 • 01
  ਭਰੋਸੇਮੰਦ
  ਭਰੋਸੇਮੰਦ
  ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੰਟੇਨਰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  ਭਰੋਸੇਮੰਦ
 • 02
  ਵਚਨਬੱਧ
  ਵਚਨਬੱਧ
  ਵਚਨਬੱਧ
 • 03
  ਪੇਸ਼ੇਵਰ
  ਪੇਸ਼ੇਵਰ
  ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  ਪੇਸ਼ੇਵਰ
 • 04
  ਇਮਾਨਦਾਰ ਲਾਗਤ
  ਇਮਾਨਦਾਰ ਲਾਗਤ
  ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
  ਇਮਾਨਦਾਰ ਲਾਗਤ
 • 05
  ਕੁਸ਼ਲਤਾ
  ਕੁਸ਼ਲਤਾ
  ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਲਈ 7*24 ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਈ ਚੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
  ਕੁਸ਼ਲਤਾ
 • 06
  ਡਿਲਿਵਰੀ
  ਡਿਲਿਵਰੀ
  ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਟਰੈਕ-ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
  ਡਿਲਿਵਰੀ
index_25

30

ਸਾਲ+

Hysun ਬਾਰੇ

ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

HYSUN ਕੰਟੇਨਰ ਕੰਟੇਨਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

HYSUN ਕੋਲ ਚੀਨ ਬੇਸ ਪੋਰਟਾਂ, EU ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ CW ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਹੈ।ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

HYSUN ਦਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟੇਨਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟੇਨਰ, ਟੈਂਕ ਕੰਟੇਨਰ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ MOQ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਗੋ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, HYSUN ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Hysun ਭਾਈਵਾਲ

brand6-1
brand1-1
brand4-1
brand5-1
brand3-1
brand2-1
ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Hysun ਟੀਮ

ਹਿਸਨ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਮਾਂਡਾ ਮਾਰਰਸੀ.ਈ.ਓ

ਅਮਾਂਡਾ ਮਾਰਰ
ਸੀ.ਈ.ਓ

ਮਈ Marrਕੰਟੇਨਰ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ

ਮਈ Marr
ਕੰਟੇਨਰ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ

 • ਟੈਲੀਫੋਨ/WA: +49 157 5260 8001 (ਜਰਮਨੀ)
 • WeChat:+ 86 138 5710 8016 (ਚੀਨ)
 • ਮੇਲ:may@hysuncontainer.com
ਜ਼ੋਏ ਹੁਆਂਗਉਪਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ

ਜ਼ੋਏ ਹੁਆਂਗ
ਉਪਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ

ਕੇਟਓਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰ

ਕੇਟ
ਓਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰ

ਪੱਖਾਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਓ

ਪੱਖਾ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਓ

ਸਿਰਹਾਣਾ ਲੀਖਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ

ਸਿਰਹਾਣਾ ਲੀ
ਖਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ

ਅਮਾਂਡਾ ਮਾਰਰਸੀ.ਈ.ਓ
ਅਮਾਂਡਾ ਮਾਰਰ
ਸੀ.ਈ.ਓ
ਮਈ Marrਕੰਟੇਨਰ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ
ਮਈ Marr
ਕੰਟੇਨਰ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ
ਜ਼ੋਏ ਹੁਆਂਗਉਪਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ
ਜ਼ੋਏ ਹੁਆਂਗ
ਉਪਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ
ਕੇਟਓਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰ
ਕੇਟ
ਓਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰ
ਪੱਖਾਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਓ
ਪੱਖਾ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਓ
ਸਿਰਹਾਣਾ ਲੀਖਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ
ਸਿਰਹਾਣਾ ਲੀ
ਖਾਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ

Hysun ਨਿਊਜ਼

ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਿਡ ਹਿਸਨ

ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ

ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ

jiantou

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

jiantou

ਕੰਟੇਨਰ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਕੰਟੇਨਰ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

jiantou

Hysun ਟੀਮ 2023 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ

Hysun ਟੀਮ 2023 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ

Hysun ਟੀਮ 2023 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ

jiantou

01

ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ...

24.06.04

22 ਮਈ, ਫੁਜਿਆਨ ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਜੀਸੀਸੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਂਚ ਸਮਾਰੋਹ...

02

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ...

24.03.15

ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਉਹ ਇੰਪ ਲੈ ਕੇ...

03

ਕੰਟੇਨਰ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੱਖ ਮੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ...

24.03.15

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ...

Hysun ਟੀਮ 2023 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ

04

Hysun ਟੀਮ 2023 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ

24.01.29

2024, ਇਸ ਅਭੁੱਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ...

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

Hysun ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ

 • ਐਲੇਸ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.ਐੱਚ

  ਐਲੇਸ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.ਐੱਚ

  ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜਿਸ ਨਾਲ HYSUN ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।

  ਜਰਮਨੀ
 • ਅਲ ਬਹਰ ਗਰੁੱਪ

  ਅਲ ਬਹਰ ਗਰੁੱਪ

  HYSUN ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ.

  ਕੁਵੈਤ
 • ਸੁਪਰਟੇਨਰ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ LLC

  ਸੁਪਰਟੇਨਰ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ LLC

  ਅਮਾਂਡਾ ਮੇਅ, ਅਮਾਂਡਾ ਮਾਰ ਅਤੇ ਫੈਨ - ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਹਨ।HYSUN ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੋ।ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ.HYSUN ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ.

  ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ
 • shipped.com

  shipped.com

  Hysun ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

  ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ
 • M3Logi

  M3Logi

  HYSUN ਅਮਾਂਡਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ.ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 40'HC ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ।HYSUN ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬੇਸ ਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

Hysun ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।